Ibn ´Uthaymîn om gråten i bönen

Publicerad: 2012-06-10
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (2/389)

 

Bryts bönen om personen skulle förrätta bönen och höra talas om en olycka och till följd därav börja gråta så att han låter?

De lärdas ord tyder till synes på att bönen är bruten. Denna gråt är inte utav dyrkan till skillnad från gråten som beror på fruktan för Allâh.

Den korrekta åsikten är dock att den inte bryter bönen eftersom gråten kommer okontrollerat. Därför kan han inte heller hålla tillbaka den. Det finns ingen skillnad mellan gråten utav gudsfruktan och gråten utav en olycka som har skett, som han har hört eller något annat. Så länge den inte kommer avsiktligt, skadar och påverkar den varken honom eller bönen.