Ibn ´Uthaymîn om gardiner och tygprydnader på väggarna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4819.shtml

Fråga: Jag hörde en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som handlade om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och såg att hon hade hängt upp ett skynke på väggen. Då sade han att vi inte har befallts att pryda väggarna med skynken. Hamnar gardiner under denna ädla hadîth?

Svar: Den omtalade hadîthen som rapporteras av Muslim i hans ”as-Sahîh” handlar om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg skynket på dörren. Hans missnöje sågs på hans ansikte. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vi har inte blivit beordrade att täcka sten och lera.”

Därefter rev han sönder det. Hadîthen bevisar att det inte skall gå så långt att man hänger upp på väggarna dessa skynken som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hatade. Man kunde se det på hans ansiktsuttryck och han sade att vi inte har blivit beordrade att göra så.

Angående dagens draperier, så är de tillåtna om de har ett korrekt syfte som gardinerna på fönstret för att skydda mot solen och annat. Ty här används de inte för att pryda sten och lera, utan för att skydda sig mot något besvärligt eller gagnas av något nyttigt.

Om de däremot endast finns där för skönhetens skull, hamnar de under hadîthen. I så fall skall vi inte ha dem.