Ibn ´Uthaymîn om förhållandet till Sayyid Qutb och hans böcker

Fråga: Sayyid Qutb dök upp i den islamiska världen med ett tankesätt. Människorna har delade uppfattningar om honom. Vissa ärar honom medan andra fördömer honom oerhört hårt. Jag skulle vilja att du klargör den här frågan. Hur skall en muslim förhålla sig till… Sayyid har både gjort ett  intryck på den islamiska världen och lämnat efter sig ett arv i form av böcker och skrifter. Vi hoppas på ett klargörande.

Svar: Först och främst anser jag inte att tvisterna muslimerna emellan skall vara baserade på individer, vare sig det handlar om Sayyid Qutb eller någon annan. Tvisten skall vara baserad på den religiösa domen. Låt oss lägga upp åsikterna, från Qutb eller andra, och titta om de är korrekta eller falska. Därefter skall vi forska. Om de är korrekta, accepterar vi dem, och om de är falska, avvisar vi dem. Det är ett väldigt stort fel att ungdomarna skall tvista och disputera om en individ.

Sayyid Qutb är inte felfri. De lärda som är kunnigare än honom är inte felfria. De lärda som är mindre kunniga än honom är inte heller felfria. Allas ord accepteras och avvisas bortsett från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som måste accepteras i alla fall.

Således förbjuder jag ungdomarna att grunda sina tvister och dispyter på individer, oavsett vem de är. Om dispyterna är på det här viset, finns det en risk för att motståndaren förkastar den förstes sanna ord och stödjer den andres falska ord. Det är väldigt farligt. Varför det? Därför om man får en fanatisk inställning till en person och en annan får en fanatisk inställning mot honom, kommer motståndaren att sätta ord i hans mun, förvränga hans ord och dylikt. Likaså finns det en risk för att den andre förnekar eller mörklägger hans falska ord.

Jag anser att man inte skall tala om individer och att man inte heller skall ha fanatiska inställningar till individer. Sayyid Qutb har dött och Allâh (ta´âlâ) kommer att döma honom. Detsamma gäller alla andra lärda.

Vad gäller sanningen, måste den accepteras oavsett om den kommer från Sayyid Qutb eller någon annan. På samma sätt måste falskheten avvisas oavsett om den kommer från Sayyid Qutb eller någon annan. Det är obligatoriskt att varna för allt falskt som har skrivits eller sagts, oavsett vem som står bakom det.

Detta är mitt råd till våra bröder. Samtalsämnena och dispyterna bör inte vara om individer.

Fråga: Vad säger du om hans böcker?

Svar: Det jag säger om andras. Däri finns sanning och falskhet. Ingen är felfri. Hans böcker är dock inte som exempelvis Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs böcker. Skillnaden mellan dem är som himmel och jord. Den förste mannens böcker är litterära och allmänt kulturella. Han har inte den verifiering och kunskap som Shaykh al-Albânî har. Därför anser jag att sanningen skall accepteras av alla människor och att falskheten skall avvisas från alla människor och att våra dispyter, tvister, uppdelningar och sammansvärjningar inte får vara baserade på individer.