Ibn ´Uthaymîn om fester efter lyckade prov

Fråga: Det har blivit utspritt bland människorna att ha en fest efter att flyttat in i ett nytt hem, köpt en ny bil, fått en anställning, befordran eller liknande. Vad är domen för denna bjudning?

Svar: Det hör till de tillåtna bjudningarna. Det är tillåtet att ha en bjudning efter en inflyttning eller ett lyckat prov.

Vad bröllop beträffar, så är det Sunnah för att tillkännage och offentliggöra det. Dessutom är det tillåtet att ha en bjudning efter ett äktenskapskontrakt.