Ibn ´Uthaymîn om extrema Sûfiyyah

Publicerad: 2011-09-12
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (1 A)
https://www.youtube.com/watch?v=AMBbc0Mbca8

 

Fråga:  Vad är det minsta man kan säga om Sûfiyyah och det som de tror på av inkarnation, att en ´Ârif1 kan låta bli att förrätta vissa plikter som bönen och det vissa säger i sina dikter:

Tillbe mig och du finner mig nära?

Svar: Dessa Sûfiyyah som säger det som du har nämnt och att en ´Ârif gör vad han vill, att läraren har samma status som Herren (´azza wa djall) och att eleven i förhållande till läraren är som liket i förhållande till tvättaren som gör med det vad han vill, är tveklöst otrogna som är utanför islam.

Vad gäller mildare Sûfiyyah, som innovativ erinran och liknande, når den inte till graden av otro. Det finns alltså olika typer av Sûfiyyah. De är inte alla likadana. Dock är det vilseledande att öppna en dörr till innovationer om det så skulle vara inom dyrkan. De leder till utveckling och innovationer i troslärorna, vilket du påpekade.

1 ”En ´Ârif är varenda en som Allâh låter bevittna Honom och som framhäver tillstånd (som glädje och sorg). En sådan persons tillstånd kallas för Ma´rifah, kännedom, medan personen kallas för ´Ârif, kännare.” (Mu´djam-us-Sûfiyyah, sid. 270)