Ibn ´Uthaymîn om en följeslagares Qur’ân-tolkning

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/369)

Om vi inte finner en Qur’ân-tolkning i Qur’ânen, går vi till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Om vi inte finner den i Sunnah, går vi till en följeslagares tolkning. En följeslagares tolkning utgör trots allt ett bevis. De är kunnigare om Qur’ânen med tanke på att den uppenbarades på deras tid och språk. De har mer kunskap om den än andra. Därför sade vissa lärda till och med att deras tolkning har profetens ords dom. Det är dock inte korrekt. Den är emellertid ett bevis mot de senare generationerna. Skulle två följeslagare ha olika tolkningar, tar vi den tolkning som versens samband mest lutar till.