Ibn ´Uthaymîn om drömtydning

Fråga: Är det tillåtet att läsa an-Nâbulsîs bok ”Ta´tîr-ul-Anâm” som handlar om drömtydning?

Svar: Drömtydning, oavsett om det handlar om ”Ta´tîr-ul-Anâm”, som jag förövrigt inte har sett, eller andra, är inget man skall trötta ut sig med. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett oss en slående och behaglig dom när det kommer till drömmar. Om man skulle ha en mardröm skall man undkomma dess ondska genom att be om Allâhs skydd mot den fördömde Satan och mardrömmens ondska, spotta tre gånger till vänster om sig, inte berätta för någon om drömmen, förflytta sig från sidan som han hade mardrömmen på till en annan sida, tvaga sig och be. På detta vis skyddar man sig mot mardrömmens ondska. Det är detta som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för oss som lugnar ned personen som drömmer mardrömmar.

Angående drömmen som ser positiv ut, är det okej att berätta den för personen som han tycker om och inte den han ogillar så att han inte smider lömska planer mot honom.