Ibn ´Uthaymîn om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Det är mycket starkt rekommenderat att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog vakt om att offra i tio år och manade till handlingen och sade:

”Den som kan och inte offrar skall inte närma sig vår böneplats.”1

Han demonstrerade handlingen för att fastställa att den är en islamisk ritual. Han tog med sig sina offerdjur till böneplatsen och offrade dem där. Därför blev de lärda oeniga huruvida handlingen är rekommenderad eller obligatorisk.

Abû Hanîfah (rahimahullâh) och hans anhängare sade att den är obligatorisk och att den som kan och inte slaktar syndar. Shaykh-ul-Islâm tenderade till den här åsikten då handlingen är en uppenbar ritual som Allâh (ta´âlâ) nämner tillsammans med bönen:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

”Be därför till din Herre och offra!”2

Åsikten som säger att det är obligatoriskt för den kapable är stark baserat på de många bevisen för att religionen lägger vikt vid handlingen.

1 Ahmad (1/321), Ibn Mâdjah (3123), ad-Dâraqutnî (2/545) och al-Hâkim (4/231).

2 108:2