Ibn ´Uthaymîn om den som förtalar Mu´âwiyah bin Abî Sufyân

Publicerad: 2012-06-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (232 B)
Datum: 1421-01-15/2000-04-19

 

Fråga: Vad är domen för att förtala följeslagaren Mu´âwiyah bin Abî Sufyân?

Svar: Det råder inga tvivel om att han har syndat och att han är syndig. Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya Allâhu ´anh) är en av muslimernas kalifer och en av dem som skrev ned uppenbarelsen för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anförtrodde honom med att skriva ned uppenbarelsen som är bland det största som finns, betyder det att han är pålitlig. Det är inte tillåtet att förtala honom på grund av det som hände mellan honom och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Det skedde utmed Idjtihâd. En Mudjtahid från detta samfund uppnår antingen en eller också två belöningar. Om han gör fel, får han en belöning. Om han har rätt, får han två belöningar.

Vi tvivlar inte på att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) var närmare det korrekta än vad Mu´âwiyah var. Trots det förtalar vi inte Mu´âwiyah för det som har hänt i och med att det var utav Idjtihâd. Därför sade författaren till trosläran:

Vi håller tyst om följeslagarnas krig
det som hände mellan dem var endast utav Idjtihâd

Grunden till förtalet av Mu´âwiyah ligger i stödet till ´Alî bin Abî Tâlib. ´Alî bin Abî Tâlib själv sade att han hoppas på att han och Mu´âwiyah kommer att vara dem som Allâh sade om:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

”Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra.”1

Det vill säga i paradiset.

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) var därtill en kalif på anspråk från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ), som är bättre än sin broder al-Husayn:

”Min son här är en mäster och Allâh kommer att ena två krigande muslimska grupper med honom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde anspråk på förbättringen som skulle ske när al-Hasan gav kalifatet till Mu´âwiyah, vilket i sig är ett godkännande av Mu´âwiyah. Ingen muslim är okunnig om att al-Hasan är bättre än al-Husayn och att ´Alî var närmare sanningen i samband med krigen. Trots det älskar vi Mu´âwiyah och anser att han var en kalif vars kalifat var utmed Sharî´ah och att det han gjorde var utav en felaktig Idjtihâd. Alla människor gör fel och rätt.

1 15:47