Ibn ´Uthaymîn om den som förnekar al-Mahdî

Publicerad: 2011-09-11
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (1)
https://www.youtube.com/watch?v=rQokbgkUxEk

 

Fråga: Vissa lärda avvisar vissa dogmatiska frågor som om al-Mahdî. De gör så för att de avvisar hadîther som är Âhâd. Vad är domen för dem?

Svar: Domen för dem är att de är ursäktade så länge de avvisar dem utav Idjtihâd och missuppfattning.  Deras avvisning av hadîtherna om al-Mahdî är inte som deras avvisning av ´Îsâ bin Maryams nedstigning. ´Îsâ bin Maryams nedstigning är bekräftad enligt Qur’ânens uppenbara skildring och uttrycklig och autentisk Sunnah.

Vad gäller hadîtherna om al-Mahdî, har de lärda delat in dem i tre typer; autentiska, goda, svaga och påhittade. Den korrekta åsikten är dock att han skall komma. Detta sker när världen är i behov av honom efter att den har fyllts med orättvisa och vrånghet.

Men al-Mahdî enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´as troslära är inte Râfidhahs väntade al-Mahdî. Râfidhahs al-Mahdî är endast en overklig fantasi. De tror att denne al-Mahdî är i en grotta i Irak. De väntar dagligen på att han skall komma ut. Detta saknar grund både ur ett historiskt och ett logiskt perspektiv.