Ibn ´Uthaymîn om de olika typerna av gravbesök

publicerad
16.12.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/427)

Det finns olika typer av gravbesök.

1 – Gravbesök som är Sunnah. Detta sker när män beger sig till gravarna för att dra lärdom av dem och be för de döda.

2 – Gravbesök som är innovation. Detta sker när man exempelvis skall tillbe vid dem, läsa Qur’ânen och liknande.

3 – Gravbesök som är avguderi. Detta sker när man besöker gravarna för att tillbe de döda och be dem om hjälp och skydd och dylikt.