Ibn ´Uthaymîn om bönen mot WC

Fråga: Framför den bästa platsen i mitt hem finns två toaletter som likaså är i riktning mot Qiblah. Jag brukar förrätta bönen på den platsen med toaletterna framför mig. Jag har gjort så i fem månader nu utan att veta huruvida det är tillåtet eller inte och om mina tidigare böner är giltiga eller inte.

Svar: Det är olämpligt att en muslim ber mot liknande smutsiga platser. När en person förrättar bönen är Allâh framför honom. Därför förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den bedjande att spotta framför sig eller till höger om sig. Om han skall spotta gör han det till vänster om sig eller under sin fot.

Hennes tidigare böner är dock giltiga. Hon har ju bett på en ren plats. Den är inte oren. Hon har dock bett mot en oren plats. En bön på en ren plats mot en oren plats är giltig. Det enda undantaget är platsen vars förbud det finns ett bevis för som bönen mot gravar. Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be inte mot gravarna och sitt inte på dem.”

Bönen mot gravar är förbjuden och ogiltig. Men en bön på en ren plats mot en plats som bönen är ogiltig på, bortsett från gravar, är olämplig. En person skall undvika det. Bönen är dock giltig.