Ibn ´Uthaymîn om blöjbyte bryter tvagningen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241

 

Fråga: Bryts tvagningen om man rör vid en pojkes könsorgan vid blöjbyte?

Svar: Nej, det bryter inte tvagningen.