Ibn ´Uthaymîn om berömvärd och klandervärd Salafiyyah

Fråga: Vi vill veta vad Salafiyyah är för något. Får vi tillskriva oss den? Får vi fördöma den som inte tillskriver sig den eller fördömer ordet ”Salafî” och dylikt?

Svar: Salafiyyah innebär att följa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metodik. De är företrädarna som levde innan oss. Att följa dem anses vara Salafiyyah.

Angående att anta Salafiyyah som en specifik metodik som man särskiljer sig med från andra och förklarar andra muslimer vara vilseledda ehuru de skulle vara vägledda och gör det till en sektliknande metodik, så är det mot Salafiyyah.

Samtliga Salaf kallade till islam och enighet kring Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De förklarade inte de oliktänkande vara vilseledda på grund av ett missförstånd så länge det inte handlade om trosläran. De ansåg dock att personen med en annan troslära var vilseledd.

Vad gäller handlingarna, så är de mycket toleranta inom dem.

Vissa människor som följer Salafiyyah i dag anser att alla oliktänkande är vilsna även om den oliktänkande har rätt. Vissa av dem har gjort den till en sektliknande metodik precis som alla andra sekter som tillskriver sig islam. Det är detta som fördöms och som inte kan accepteras. Titta på Salaf! Hur handlande de utmed sin metodik och hur toleranta var de när det kom till meningsskiljaktigheter i vilka det är tillåtet att göra Idjtihâd? De var oeniga inom stora frågor, både inom dogmatiska och praktiska frågor. Vissa av dem förnekade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre medan andra bekräftade det. Vissa av dem sade att det är handlingarna som vägs på Domedagen, andra ansåg att det är handlaren som vägs medan somliga ansåg att det är anteckningarna som vägs. Likaså var de ofta oeniga inom Fiqh-frågorna som äktenskap, arv, vänteperioder, handel och annat. Trots det förklarade de inte varandra vilsna.

Salafiyyah som en särskild sekt som har sina unika drag och förklarar andra vara vilsna har inget med Salafiyyah att göra.

Salafiyyah innebär att följa Salafs metodik i troslära, tal, handlingar, enighet, överenskommelse, barmhärtighet och kärlek. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp.”

Eller så sade han också:

”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, medkänsla och nåd är som en enda kropp. Om en kroppsdel värker, lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet.”