Ibn ´Uthaymîn om barnens vidrörning av Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att barn rör vid den ädla Qur’ânen?

Svar: De lärde (rahimahumullâh) är oense huruvida det är tillåtet för en oren person att röra vid Qur’ânen eller inte.

Det finns lärde som säger att det är tillåtet eftersom det inte finns något autentiskt, klart bevis för att det är förbjudet – och grundprincipen tyder på tillåtelse. Andra lärde säger att det endast är tillåtet för den rene att röra vid Qur’ânen. ´Amr bin Hazm berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i sitt brev:

“Endast den rene skall få röra vid Qur’ânen.”

Det vill säga ren från orenheter.

Den här åsikten är mer korrekt än den första, även om ordet “ren” både berör kroppslig och själslig renhet. Men Föreskrivaren brukar dock inte kalla en själsligt ren person för “ren”. En person som besitter den själsliga renheten är muslim.

Nu återstår frågan som berör barnen som läser Qur’ânen. Måste de två sig innan? Eller berörs de inte av domen eftersom de inte är ansvariga för sina handlingar? Även här har de lärde delade uppfattningar. Vissa säger att de inte är ålagda att två sig innan de rör vid Qur’ânen eftersom de inte är ansvariga för sina handlingar. Andra säger att det är obligatoriskt att de är rena. Denna åsikt är helt klart säkrare. Handlingen medför också att vi lär dem hedra Allâhs (´azza wa djall) tal. Om det skulle vara svårt att få dem att två sig, så är det tillåtet att de rör vid den med ett skynke mellan deras händer och Qur’ânen. Detta är tillåtet både för den rene och orene personen.