Barn springer framför bedjande moder

Fråga: Det lilla barnet springer hela tiden framför den bedjande modern. Om hon hindrar det, leder det till regelbundna handlingar i bönen som också förstör koncentrationen. Och om hon ber i enrum, fruktar hon att barnet råkar ut för något. Är det obligatoriskt för henne att hindra barnet gå framför henne?

Svar: De lärde säger att om barnet ständigt går framför henne och hon fruktar att bönen bryts om hon hela tiden sysselsätter sig med att hindra det, får hon lov att låta barnet gå förbi henne. Hon skall däremot ge barnet något som det kan sysselsätta sig med under tiden som hon ber. Om barnet får något att sysselsätta sig med, sysselsätter det sig från andra. Men om barnet är fäst vid modern på grund av hunger eller törst, är det bättre för henne att stilla barnets behov innan hon ber.