Ibn ´Uthaymîn om att varna för Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Anses det vara ett baktal att tala om Ahl-ul-Bid´ah och exempelvis säga att de förvränger verserna och hadîtherna och gör det ena och det andra?

Svar: Tal om Ahl-ul-Bid´ah och människor som har ett osunt tankesätt eller en sned metodik hör till råd och inte till baktal. Det hör till rådet till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och muslimerna.

Om vi ser en innovatör som sprider sin innovation, är vi ålagda att klargöra att han är en innovatör så att människorna kan undkomma hans ondska.

Om vi ser en person ha ett tankesätt som motstrider Salafs metodik, är vi ålagda att klargöra det så att inte människorna luras av honom.

Om vi ser en person ha en särskild metodik som medför dåliga konsekvenser, är vi ålagda att klargöra det så att människorna kan undkomma hans ondska.

Detta anses vara ett råd till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och muslimernas ledare och lekmän.

Fråga: Men att studenter talar om detta sinsemellan?

Svar: Det spelar ingen roll om det sker studenterna sinsemellan eller vid andra sammanhang. Så länge vi fruktar att denna innovation, detta tankesätt eller denna metodik som motstrider Salafs metodik skall spridas, är vi ålagda att klargöra det så att inte människorna luras av det.