Ibn ´Uthaymîn om att tronen skapades innan pennan

publicerad
15.04.2012

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/431)
Översättning: Darulhadith.com

Till synes verkar det som om att författaren – Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – anser att pennan är Allâhs första skapelse. Den korrekta åsikten är dock att pennan inte alls är den första skapelsen. Det har bekräftats hos al-Bukhârî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh fanns när inget fanns innan Honom och då var Hans tron ovanpå vattnet. Därefter skapade Han himlarna och jorden och skrev ned i Boken alltets öde.”1

Denna turordning är klar och tydlig. Därför råder det inga tvivel om att pennan skapades efter tronen. Rapporteringen som till synes tyder på att pennan skapades först är i förhållande till den här synliga skapelsen. Den skapades före himlarna och jorden. Alltså är pennan delvis den första skapelsen.

1 al-Bukhârî (4/387).