Ibn ´Uthaymîn om att ta bort håret mellan ögonbrynen

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4882.shtml

 

Fråga: Är det förbjudet att ta bort håret mellan ögonbrynen?

Svar: Det är tillåtet ifall det förvanskar utseendet på så sätt att det är oerhört mycket hår däremellan. Detta får dock inte ske via noppning vilket hör till Nams1. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som noppar och ber om att bli noppad.

Skulle håret däremot vara tunt och vanligt och inte förvanska utseendet, är det bättre att låta det vara.

1 Ibn-ul-Athîr sade:  ”Nams innebär att ta bort hår från ansiktet.” (an-Nihâyah (2/797))