Ibn ´Uthaymîn om att studera arabiska med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Vad är domen för att närvara på Ahl-ul-Bid´ahs sittningar?

Svar: Om han närvarar vid Ahl-ul-Bid´ahs sittningar för att debattera med dem och förklara sanningen för dem, är det obligatoriskt att göra det.

Om syftet är att lära sig av dem, skall han inte studera med dem även om det inte handlar om trosläran, som grammatik eller retorik. Närma dig inte dem. De kan förgifta dig.

Likaså finns det en risk för att människorna kommer att luras av dig om du sitter med dem. De kommer tro att det är okej att komma till dessas lektioner.

Fråga: Även inom grammatiken?

Svar: Även inom grammatiken. Allâh kommer att hämta någon annan.