Ibn ´Uthaymîn om att sprida avvisande kassettband

Fråga: Vad anser du om att sprida kassettband i vilka studenter avvisar varandra?

Svar: Jag anser att kassettband som handlar om att ge och ta och som i grund och botten endast handlar om dispyter, inte skall spridas. De fordrar att åhörarna blir förvirrade och uppdelade i grupperingar.

Om det däremot finns ett behov av en avvisning på så sätt att någon offentliggör en falskhet i ett kassettband och som måste klargöras, måste det spridas. Avvisningen måste alltså spridas. Detta vet man via sammanbindande faktorer och huruvida det endast sprids bland människorna för dispytens skull eller om det verkligen är för att klargöra sanningen.

Det som är för att klargöra sanningen måste spridas och det som endast är för dispytens skull skall inte spridas. Människorna är verkligen i ett stort behov av vad som enar dem och inte tvärtom. Ni vet själva att ungdomarna inte begriper saker och ting på ett korrekt sätt. Kanske luras en av den ene och en annan av den andre. Till följd därav uppstår en prövning.