Ibn ´Uthaymîn om att säga att en individuell hedning hamnar i helvetet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
al-Liqâ’ ash-Shahrî (31)

Vi säger att varje troende person är i paradiset, att varje from person är i paradiset, att varje otrogen syndare är i helvetet och att varje syndare är i helvetet. Däremot säger vi inte det om en viss individ i sig. Det råder inga tvivel om att man är näst intill övertygad om att den otrogne som dör efter att ha visat otro och bekämpat islam hamnar i helvetet. Hade man inte fruktat sin tungas fel, skulle man ha bekräftat det.

Därtill spelar det ingen roll ifall man bekräftar eller inte. Om han tillhör helvetet gör han det i vilket fall som helst, även om du skulle säga att han var from.