Ibn ´Uthaymîn om att resa till bröllop

Publicerad: 2010-10-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (12)

 

Fråga: Vad är domen för att besvara ett bröllop som fordrar en mödosam resa?

Svar: Det är inte obligatoriskt att resa för att närvara på ett bröllop på grund av följande orsaker:

1 – Det är mödosamt.

2 – Det är slöseri med tid.

3 – Värden har ingen större nytta av gästens närvaro om de inte är släktingar eller mycket nära varandra. I detta fall kan det kännas tomt utan gästens närvaro.