Ibn ´Uthaymîn om att lyssna på Ahl-ul-Bid´ahs tillrättavisningar

Fråga: Angående predikanter och tillrättavisare som besitter liknande innovationer, är det tillåtet att lyssna på deras tillrättavisningar eller mana människorna till dem om de är bra och inte består av något dåligt?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh för att sanningen inte är begränsad vid deras tillrättavisningar eller predikan. Om din närvaro i deras tillrättavisningar och predikan leder till att människorna luras av dem så att de får en bra uppfattning om dem, skall du inte gå dit. Det goda som de har finns på andra platser. Skulle du däremot gå dit för att avvisa dem deras fel, är det bra.