Ibn ´Uthaymîn om att lyda ledarens olika befallningar

Publicerad: 2012-03-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (128 A)
Datum: 1417-02-04/1996-06-20

 

Fråga: Är alla makthavarens befallningar obligatoriska att följa eller finns det de som är obligatoriska och de som är rekommenderade? Hur kan man i så fall veta det?

Svar: Lydnaden till makthavaren delas upp i olika situationer:

1 – Då det inte är tillåtet att lyda honom. Sådant är fallet när han befaller något som är en olydnad mot Allâh. Exempel på det är att han befaller att man rakar skägget eller andra synder. Här är det inte tillåtet att lyda honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Han bifogade lydnaden till makthavaren till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att särskilja honom med en specifik lydnad. Det innebär att makthavarna lyds endast inom det som är lydnad till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Man lyder endast inom det som är tillåtet.”

Det vill säga det som inte utgör synd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg en bataljon som han utsåg en ledare till och befallde den att lyda honom. När de en dag hade gjort honom arg, beordrade han dem att samla ihop ved, vilket de gjorde. Därefter beordrade han dem att tända ett bål, vilket de gjorde. Därpå beordrade han dem att hoppa in i bålet, vilket de inte gjorde. I stället sade de:

”Vi följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) just utav rädslan för Elden.”

Sålunda vägrade de att hoppa in i bålet. Efter att de hade återvänt till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättat för honom om vad som hade hänt, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om de hade hoppat in i det, skulle de inte ha kommit ut ur det. Man lyder endast inom det som är tillåtet.”

2 – Då han befaller dyrkan som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befaller. Om dyrkan är obligatorisk, som bön i samling och bevakning av dem som inte närvarar, är det obligatoriskt att lyda honom. Här är det obligatoriskt att lyda ur två synvinklar. Den första är för att det är obligatoriskt i religionen utan makthavarens befallning. Den andra är för att den bestyrks ytterligare när makthavaren befaller den.

3 – Om dyrkan inte är obligatorisk, men dock föreskriven, som fastan i samband med regnbönen, är det inte obligatoriskt att lyda honom. Ty detta är en dyrkan mellan tjänaren och Herren och således är det inte obligatoriskt att lyda honom i det.

4 – Då han befaller något för att bevara säkerheten och medföra välgång i samhället. Här är det obligatoriskt att lyda honom, även om det inte befalls av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så länge det inte är en synd. Exempel på det är dagens ordningslagar som inte går emot religionen. Detta är obligatoriskt att lyda. Den som är olydig och trotsar är syndig.

Just nu är det detta som jag kan komma på rörande lydnaden till makthavaren.

1 4:59