Ibn ´Uthaymîn om att lova islamiska gruppers ledare tro och lydnad

Fråga: Vilka är villkoren för att lova tro och lydnad och vad är domen för att lova en okänd människa tro och lydnad?

Svar: Villkoren för tro och lydnad?

Fråga: Villkoren för tro och lydnad till exempelvis olika grupper.

Svar: Att lova vissa grupper tro och lydnad är en synd och en avvikande handling. Handlingen innebär att man har två ledare och makthavare över sig; den högste ledaren som styr hela landet och ledaren som han har lovat tro och lydnad.

Handlingen leder även till ondska genom uppror mot makthavarna och alla dess konsekvenser när blod spills och egendomar ödeläggs.

Angående ledarskapet över en resegrupp, så är det Sunnah att ha en reseledare.