Ibn ´Uthaymîn om att läsa Bibeln

Fråga: Jag har läst i en kristen bok i vilken det står att Messias är Allâhs son och jag vet att det är fel och otro. Syndar jag när jag läser den här boken med tanke på att det finns flera fel och hädelser i boken?

Svar: De tidigare skrifterna, som Toran och Evangeliet, kan läsas på tre sätt:

Det första: Personen läser dem för att följa dem och dra nytta av dem. Det är inte tillåtet. Det räcker med Qur’ânen och Sunnah.

Det andra: Personen läser dem för att känna till sanningen däri för att ålägga dem som följer dem att följa den och förklarar för dem deras fel när de motstrider Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Detta är inte bara tillåtet, utan också fordrat. Det är antingen obligatoriskt eller också rekommenderat.

Det tredje: Personen läser dem för att veta vad de tror på och inte för att följa dem eller vända sig till dem istället för Qur’ânen och Sunnah eller för att avvisa deras anhängares fel. Här är det säkrare att inte göra det. Det finns en risk att han blir påverkad och låter dem utgöra en referens för hans vägledning.