Ibn ´Uthaymîn om att lägga Qur’ânen på marken

Fråga: Vad är domen för att lägga Qur’ânen på marken på moskéns matta? Vissa säger att det leder till otro.

Svar: Det är okej. Ingen skada är skedd om man sätter den på ett sätt som inte är förnedrande som framför en eller vid sidan av en. Det är okej. Det är inte otro.

Vad gäller att lägga den framför ens fötter, vilket en troende aldrig kan göra, råder det inga tvivel om att det är en förnedring av Allâhs (´azza wa djall) tal.