Ibn ´Uthaymîn om att kvinnan målar mönster på sina händer

Fråga: Är det tillåtet att måla mönster på sina händer med henna?

Svar: Ja, det är tillåtet utmed det som är tradition. Det är rekommenderat för kvinnan att försköna sig för maken så gott hon kan. Oftast brukar hennes försköning för maken bidra med att han attraheras av henne och älskar henne. Det är ömsesidigt. Om kvinnan förskönar sig och märker att mannen älskar det, kommer hennes kärlek till honom att stiga. Allt som får banden och kärleken makarna emellan att stärkas är fordrat.