Ibn ´Uthaymîn om att köra ut Râfidhah ur moskéerna

Fråga: Det finns många Râfidhah i Sharqiyyah. Det kan hända att någon av dem går in i moskén och ber. Skall de fördömas och köras ut ur moskén och i synnerhet på arbetsplatser där moskéerna blir fulla till Dhuhr då det arbetas tillsammans med Râfidhah?

Svar: Jag anser inte att ni skall köra ut dem ur moskén. Jag anser att ni skall låta dem ha tillgång till moskén så att de kan be. Däremot är ni ålagda att råda dem och inte tappa hoppet om att Allâh skall vägleda dem. Allâh (´azza wa djall) förmår att göra allt.

Jag har hört att flera av dem har lämnat sin läras slaveri för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.