Ibn ´Uthaymîn om att kalla Râfidhah till sanningen

Fråga: Jag kommer från Dammâm från de östra delarna. På min arbetsplats finns det ungefär 90% Râfidhah. De äter, dricker, arbetar och bor tillsammans med oss. Likaså ber de med oss i moskéerna. Vad är domen för att blandas, äta och arbeta med dem?

Svar: Dessa Râfidhah säger att de är muslimer. Eller hur?

Frågeställare: Ja, de säger att de är muslimer…

Ibn ´Uthaymîn: Och du är muslim. Eller hur? Kalla dem då till den sanna islam. Du är ålagd att kalla dem till den islam som du anser vara sann. Du skall göra det utan att bemöta dem bryskt för deras avvikelser. Kalla dem till islam. Berätta för dem om Qur’ânen och att det inte finns en enda saknad eller adderad bokstav däri. Berätta för dem om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, de renläriga kaliferna och så vidare.

Om en person uppriktigt kallar till islam för att förklara sanningen, kommer frukterna. Hans kall kommer att gagna. Att komma till en person och angripa honom för hans innovationer och kanske till och med otro och säga att han gör det utav vaksamhet och att han kallar till islam, kommer inte att gagna. Fientligheten och hatet kommer bara att bli större. Ingen är visare än Allâh. Allâh (´azza wa djall) sade:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

”Är inte Allâh den visaste av domare?”1

Han sade till oss:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

”Men förolämpa inte dem som de åkallar i Allâhs ställe. I sin okunnighet kan de vilja hämnas genom att förolämpa Allâh.”2

Ni är ålagda att kalla dem till den sanna islam utan att angripa deras falska lära så att de känner sig bekväma och accepterar:

”Att Allâh vägleder en man via dig är bättre för dig än röda kameler.”

Frågeställare: De ber med oss i moskéerna.

Ibn ´Uthaymîn: Det är bra. Om de ber med oss i moskéerna, skall imamen läsa ur en bok som handlar om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv.

Frågeställare: De ber på lappar, papper och tillverkade plattor av jord…

Svar: Det är en förgreningsfråga. Om det inte finns någon förknippad hednisk lära, är det bara en förgreningsfråga. Det finns exempelvis människor som inte tar upp händerna i bönen när de går ned i Rukû´,  uppför den och från andra Rak´ah till tredje. Samtidigt finns det människor som tar upp händerna i alla förflyttningar. Alla säger sig följa sanningen. Förgreningsfrågorna är enkla. Syftet är att ena hjärtan om sanningen och att man går den enklaste vägen dit. När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till islam, började han då med att attackera andras falska läror? Han kallade dem först till islam. Jag fördömer inte att man skall ha vaksamhet för islam. Jag tycker om att man har en sådan vaksamhet att man hatar allt annat än sanningen. Däremot vill jag att han handlar vist när han kallar till sanningen.

1 95:8

2 6:108