Ibn ´Uthaymîn om att hyra in kvinnor till att spela tamburin på bröllop

Publicerad: 2010-10-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Om det är föreskrivet för kvinnorna att spela tamburin på bröllop, är det då också tillåtet att hyra in kvinnor till det?

Svar: Ja, det är tillåtet. Handlingen är inte bara tillåten utan även föreskriven. Det är tillåtet att ta ersättning för föreskrivna handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh förbjuder något, förbjuder Han även dess pris.”

Ta till dig två principer från denna hadîth:

1 –  Om Allâh förbjuder något, förbjuder Han även dess pris.

2 – Om Allâh tillåter något, tillåter Han även dess pris.

Utmed det är det tillåtet att hyra in kvinnan som spelar tamburin. Priset måste däremot vara logiskt. Att hon får 10.000 kr för att spela en eller två timmar är inte korrekt. Det är överdrift och slöseri.