Ibn ´Uthaymîn om att hälsa och skaka hand med varenda en

Att du skakar hand med din broder när du träffar honom är en fin handling. Det finns däremot en sak som har införts av människorna och jag känner inte till att den har någon grund i Sunnah. När man kommer in till en sittning går man runt och skakar hand med varenda en. Detta är inte Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade inte skaka hand med människorna när han kom till en sittning. Istället brukade han sätta sig ned i slutet av sittningen – och den bästa vägledningen är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Inte heller brukade våra tidigare lärda göra detta och inte heller gjordes det i deras närvaro.

Dessa korrekt upprättade bröder kom med denna handling för att de trodde att det är som att skaka hand med folk man träffar. Så är inte fallet.