Ibn ´Uthaymîn om att ha en enda fläta

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4652.shtml

 

Fråga: Vad är domen för att fläta håret så att det blir till en enda fläta?

Svar: Jag känner inte till att någon skada är skedd i fall håret flätas till en enda fläta. Och den som finner ett förbud mot det i Sunnah åläggs att följa det.