Ibn ´Uthaymîn om att gifta sig med en kvinna som inte täcker ansiktet

Publicerad: 2010-10-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Vad är domen för att gifta sig med en kvinna som inte täcker ansiktet men som kommer att göra det när hon väl gifter sig?

Svar: Det är obligatoriskt för denna tjej att frukta Allâh (´azza wa djall) beträffande sig själv och sina systrar. Om hon visar sig, öppnar hon vägen till en ondska. Hon kommer att hamna under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som öppnar vägen till en dålig sed, får dess synd och för alla andra som gör den fram till Domedagen.”

Hennes förmyndare måste hindra henne från att gå ut med ett avtäckt ansikte eller med en iögonfallande, förskönad klädsel. Om kvinnan ser att hennes förmyndare är bestämd och hård, underkastar hon sig honom. Men om hon ser att han tar lätt på saker och ting, kommer hon att göra det hon vill.

Beträffande frieriet till kvinnan, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Kvinnan gifts på grund av fyra anledningar; hennes egendom, hennes släktträd, hennes skönhet och hennes religion. Vinn därför kvinnan med religion – må dina händer täckas med sand.”

Det råder inga tvivel om att kvinnan som går ut på ett iögonfallande sätt har en reducerad religion. Därför skall han gifta sig med en kvinna som är bättre än den här kvinnan.