Ibn ´Uthaymîn om att ge pengar till den nyblivna modern

publicerad
22.05.2010

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Islâmiyyah (2/327)

Fråga: När en kvinna har fött ett barn, skänker hennes väninnor pengar till henne. Vad är domen för det?

Svar: I grund och botten är det tillåtet att skänka presenter till det nyfödda barnet. I grund och botten är gåvor inom samtliga frågor tillåtna och korrekta så länge det inte finns något bevis som förbjuder gåvan.

Om det hör till traditionen att släktingarna skänker pengar till det nyfödda barnet, så är det tillåtet att göra det utav tradition och vana och inte utav dyrkan av Allâh (´azza wa djall).