Ibn ´Uthaymîn om att förbanna en individ

Publicerad: 2011-04-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/226-227)

 

Det är inte tillåtet att förbanna en individ. Det är emellertid tillåtet att förbanna överlag. Om du ser en person skydda en innovatör, skall du inte säga:

”Må Allâh förbanna dig.”

Säg istället generellt:

”Må Allâh förbanna den som skyddar en innovatör.”

Beviset för detta är att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade hedniska individer, förbjöds han det med Allâhs (ta´âlâ) ord:

 لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

”Det ankommer inte på dig att bestämma om [Allâh] skall ta emot deras ånger eller straffa dem – de är orättfärdiga människor.”1

Du får nämligen inte förbanna en individ. Det finns många individer som har förtjänat att förbannas. Men med tiden ångrade de sig och Allâh förlät dem.

1 3:128