Ibn ´Uthaymîn om att endast nämna felen hos personen som man varnar för

Fråga: Vi ställer er den här frågan om en person som är lärd och handlar och som är prisad för sitt goda tillstånd och sin kamp i dag, nämligen vår ädle Shaykh ´Abdur-Rahmân bin ´Abdil-Khâliq (hafidhahullâh). Vi skulle gärna vilja höra vad ni vet om den här Shaykhen.

Svar: Det hör inte till vår metodik i dessa sittningar att tala om individer vid namn. Varenda en som har en framskjuten plats i det islamiska samfundet, från början till slutet, prisas tveklöst för det goda som han har presterat.

Hur kunnig och gudfruktig en person än är, gör han ändå misstag på grund av okunnighet, försummelse eller något annat. Men som Ibn Radjab (rahimahullâh) sade, i inledningen till sin bok ”al-Qawâ´id”, är den rättvise den som döljer de få misstagen som görs av en person med många goda handlingar. Det finns ingen person som hakar upp sig på det dåliga och försummar det goda utan att han tar liknelsen av kvinnorna. Om du är bra mot en kvinna hela livet och hon sedan ser en dålig sak från dig, säger hon:

”Jag har aldrig sett något gott.”

Inga män vill vara som kvinnor som hakar upp sig på ett misstag och glömmer bort de många, fina sidorna.

Den här principen, nämligen att vi inte talar om individer i våra lektioner eller sittningar, är principen som jag håller mig till. Jag ber Allâh att Han får mig att förbli med den. Ty tal om en individ kan leda till grupperingar och fanatism. Det obligatoriska är att behandla frågorna genom beskrivningarna och inte genom individerna. På så sätt säger man att den som gör det och det förtjänar det och det, oavsett om det är på gott eller ont.

När vi vill uppskatta en person, måste vi nämna hans goda och dåliga sidor. Det är rättvist.

När vi vill varna för en persons fel, nämner vi endast hans fel. Ty det handlar om en varning. Under en varning är det inte vist att nämna de goda sidorna. Om du nämner de goda sidorna, blir åhöraren förvirrad. Allt beror alltså på situationen.

Den som vill uppskatta någon, måste nämna hans goda och dåliga sidor om det finns ett behov av det. Annars är det bra att inte ta upp muslimernas dåliga sidor.

Vad gäller den som vill varna för ett fel, nämner han felet. Om han kan låta bli att namnge personen, så är det bara bra. Syftet är trots allt att vägleda skapelsen.