Ibn ´Uthaymîn om att endast lyda muslimernas högste ledare

Publicerad: 2012-02-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (94 B)
Datum: 1416-01-03/1995-06-01

 

Fråga: Vad säger du om dem som säger att hadîtherna om att lyssna och lyda makthavaren implementeras endast på ledaren som styr alla muslimer?

Svar: Det stämmer inte. Alla makthavare måste lydas. Till och med mannen i huset måste lydas inom det som inte utgör en synd. Till och med reseledaren över två resenärer måste lydas. Beviset för det är de allmänna bevisen som ålägger att makthavaren lyds.

Det var längesedan en enda kalif styrde alla muslimer. Efter att de fyra renläriga kaliferna hade dött, splittrades samfundet. Banû Umayyah var i Levanten och omnejd. ´Abdullâh bin az-Zubayr var i Hidjâz och omnejd. Vissa var i Öster och omnejd. Andra var i Jemen. Samfundet hade splittrats. Trots det talade alla lärda som talade om att det är obligatoriskt att lyssna och lyda under sina epoker när det rådde splittring och om sina områden och dylikt som hade sina ledare.

Utmed den här osunda och falska åsikten, betyder det att samfundet saknar ledare och att det lever under en hednisk tid och att det saknar makthavare och medborgare.

Till dessa säger vi att om ni verkligen talar sanning, kan ni alltid hämta en makthavare som leder alla muslimer. De kommer inte att klara av det. Det enda undantaget är om al-Mahdî kommer, vilket endast Allâh (´azza wa djall) förfogar över.