Ibn ´Uthaymîn om att en manlig läkare förlöser kvinnan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (124 B)

 

Fråga: Är det tillåtet för en manlig läkare att förlösa en kvinna?

Svar: Om det är en nödsituation och det inte finns någon kvinna som kan göra det, är ingen skada skedd.