Ibn ´Uthaymîn om att dra nytta av Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Hur skall man förhållande sig till en mycket bra person som har ett par anmärkningar på sig inom trosläran eller annat och hur skall man dra nytta av honom om han är en skicklig skribent och betydelsefull eller har färdigheter som andra inte har?

Svar: Om den här personen offentliggör sina innovationer, skall man inte ha något med honom att göra. Man skall inte heller gå till honom. Även om han inte påverkar personen, luras andra av honom. Det innebär att de kommer att få för sig att den här innovatören har rätt. Sålunda skall man inte gå till Ahl-ul-Bid´ah oavsett om man drar materiell eller kunskapsbaserad nytta av honom. Ty det lurar andra.