Ibn ´Uthaymîn om att det hör till Khawâridjs innovationer att inte be för ledaren

Publicerad: 2012-04-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (169 B)
Datum: 1418-07-06/1997-11-06

 

Fråga: Har det bekräftats från Imâm Ahmad att han har sagt:

”Om du ser en person be för makthavaren skall du veta att han håller fast vid Sunnah.”?

Svar: Jag vet inte. Det är däremot hans lära, även om berättarkedjan till honom inte är bekräftad. Han sade det som rapporteras från al-Fudhayl bin ´Iyâdh (rahimahullâh):

”Om jag hade vetat att jag har rätt till en bönhörd bön, skulle jag bett för makthavaren.”

Det är alltså inte osannolikt att det stämmer. Ty den som inte ber för makthavaren besitter en ful innovation, nämligen Khawâridjs innovation och uppror mot ledarna. Om du verkligen vill Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, de muslimska ledarna och lekmännen väl, ber du för makthavaren. Om makthavaren är bra, är medborgarna bra.

När vissa människor ser en avvikelse hos makthavaren och blir tillsagda att be för honom, vill de inte göra det… [oklart ord]. Vägledde inte Allâh otrons ledare? Och vem skall efterträda honom om vi skulle säga att Allâh skall förgöra honom, vilket du önskar? Vem är ersättaren?

Dessa arabiska länder i dag som har fått sitt styre via revolter… Fråga invånarna i dessa länder om det var bättre under monarkins tid eller efter revolten. Samstämmigt kommer de säga att det var tusen gånger bättre under monarkins tid. Detta är klart och tydligt.