Ibn ´Uthaymîn om att bryta fastan med udda antal dadlar

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Nûr ´alâd-Darb (354)

 

Fråga: Jag har hört att det är obligatoriskt att bryta fastan med ett udda antal dadlar, som fem eller sju stycken. Är detta obligatoriskt?

Svar: Det är inte obligatoriskt eller ens rekommenderat att bryta fastan med ett udda antal dadlar som tre, fem, sju eller nio. Det enda undantaget är i samband med ´Îd-ul-Fitr. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte gick till ´Îd-bönen på Fitr-dagen förrän han hade ätit ett udda antal dadlar. Utöver det avsåg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) aldrig att äta ett udda antal dadlar.