Ibn ´Uthaymîn om att bränna flygbladen från London

Publicerad: 2012-01-27
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (98 B)
Datum: 1416-02-08/1995-07-06
https://www.youtube.com/watch?v=JR0pGEO0e4g

 

Fråga: Hur råder ni dem som tar bort de lärdes utslag som klistras upp på moskédörrar och offentliga platser? Detsamma gäller affischerna med de lärdes och studenternas föreläsningar och reklam för kunskapsbaserade konferenser. Ett exempel på det är att en av bröderna delade ut Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâzs utslag och ert utslag om faran med flygbladen från London. Han gjorde det i en moské, men de togs bort direkt. Han gjorde det en andra och en tredje gång, men de togs bort även då. När han frågade vem som hade tagit bort dem, sades det att de sprider prövningar bland människorna. Vad råder ni?

Svar: Om personen gör detta för att han hatar sanningen, är hans tillstånd mycket kritiskt. Hat mot sanningen annullerar ens islam. Om han gör det för att han hatar personen som står för sanningen, oavsett vem han är, är det inte lika allvarligt och har inte heller samma dom som den förstnämnde. Han är dock syndig och förgripande på sin broder då han hindrar hans kunskap och river sönder dess hjälpmedel.

Jag tror inte att han talar sanning när han säger att varningar för flygbladen från London sprider prövningar. Han vet själv att hela prövningen ligger just i att sprida dessa flygblad. Prövningen kommer att försvinna när de rivs sönder och bränns. Ingen annan än prövningens ledare prövas av dem och vill att de skall spridas.

Jag råder dem att frukta Allâh för sin och sina lugna och harmoniska landsmäns skull och att de inte accepterar dessa flygblad som orsakar hat och fientlighet till de lärda och makthavarna och medför splittringar och uppdelningar mellan medborgarna och makthavarna. Det är en av orsakerna bakom prövningarna. Den som studerar historian ser att det börjar med tal och slutar med spjut. Jag råder dem som sagt att frukta Allâh (´azza wa djall), kalla till sanningen och önska samfundet det bästa. Vi litar på att dessa inte kommer att lyckas med hjälp av Allâhs tillstånd. Ingen orättvis person lyckas. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

     ”Det skall förvisso inte gå syndarna väl i händer!”1

إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

”Allâh gynnar inte dem som vill störa ordningen och sprida fördärv [på jorden].”2

Så vitt jag vet består dessa flygblad från London av fördärv. De medför prövningar som kommer att upphöra när de har förstörts. Jag råder alla som ser dem att riva sönder dem och bränna dem och råda dem som gillar att de sprids.

1 6:21

2 10:81