Ibn ´Uthaymîn om att bojkotta varandra på grund av skådespel

Publicerad: 2012-04-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (159 B)
https://www.youtube.com/watch?v=ESid_YQqwxM

 

Fråga: Vissa människor är oense om att titta på skådespel i skolor och andra platser. Vad säger ni? Är det tillåtet att bråka och bojkotta varandra på grund av en liknande oenighet?

Svar: Vad gäller den andra delen av frågan, så är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet att bråka och bojkotta varandra på grund av denna oenighet. Det finns inget bevis som förbjuder eller tillåter detta. Det är en fråga som de lärda gör Idjtihâd i. Därför är det inte tillåtet att bråka och bojkotta varandra på grund av den.

Vad gäller dess dom, så har jag klargjort den i ”Madjmû´-ur-Rasâ’il wal-Masâ’il”. Hänvisa dit, för frågan måste förklaras i detalj.