Ibn ´Uthaymîn om att bojkotta amerikanska produkter

Fråga: Vad anser ni om tankesättet att bojkotta amerikanska råvaror och produkter för att skada deras ekonomi i och med att de har djävulska inställningar till muslimerna?

Svar: Köp det Allâh har tillåtit dig och lämna det Han har förbjudit dig.