Ibn ´Uthaymîn om att be i Allâhs namn

Publicerad: 2012-02-20
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/347-348)

 

Är det tillåtet för en person att be om något i Allâhs namn? Den här frågan har författaren inte gått in på. Frågan i sig är föraktfull. En person skall inte alls be någon om något så länge det inte finns något behov av det. Således lovade följeslagarna profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad om att bland annat inte be någon människa om något. Om någon av dem satt på sitt riddjur och tappade sin piska, bad han ingen att ta upp den åt honom. I stället gick de själva ned och tog upp piskan. Om du hedrar dig själv och inte förnedrar dig genom att be någon om något, kommer du att förbli respekterad bland människorna.

Frågan i sig är som sagt föraktfull eller till och med förbjuden om det inte finns något behov av den. Det är exempelvis förbjudet att be om pengar om det inte råder nödsituation.

Beträffande svaret, så delas fallet upp i två fall:

1 – Att personen endast ställer en fråga och säger exempelvis:

”Ge mig det och det.”

Om han ber om något tillåtet, ger du det till honom. Exempel på det är att den fattige ber om allmosa.

2 – Att personen ber om något i Allâhs namn. Honom skall du besvara för att han ber vid något väldigt, även om han inte förtjänar det. Han skall besvaras utav högaktningen för den Väldige. Skulle personen däremot be om något förbjudet eller om något som besvärar den frågade, besvaras han inte. Exempel på det är att han ber om sprit i Allâhs namn. Ett annat exempel är att han ber i Allâhs namn om att få reda på vad som sker i parets sängkammare. Denne skall inte besvaras. I det första fallet ber han om något förbjudet och i det andra utsätter han den frågade för besvärligheter.