Ibn ´Uthaymîn om att äta och dricka stående

Kapitel: Det är tillåtet att dricka stående men än fullkomligare och bättre att dricka sittande

767 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“Jag gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att dricka Zamzam. Han drack stående.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

768 – an-Nazâl bin Sabrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“´Alî (radhiya Allâhu ´anh) kom till Rahbah-dörren och drack stående. Sedan sade han: “Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra det ni såg mig göra.””

Rapporterad av al-Bukhârî.

769 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi äta gående och dricka stående.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god (Hasan) och autentisk (Sahîh).”

770 – ´Amr bin Shu´ayb berättade från sin fader, från sin farfar (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

“Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dricka stående och sittande.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god (Hasan) och autentisk (Sahîh).”

771 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man dricker stående. Qatâdah sade:

“Då frågade vi Anas om att äta [stående]. Han sade: “Det där är värre och vidrigare.”

Rapporterad av Muslim. I en annan formulering står det:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde att man dricker stående.”

772 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ingen av er skall dricka stående. Den som gör det utav glömska, skall kräkas ut det.”

Rapporterad av Muslim.

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Kapitel: Det är tillåtet att dricka stående men än fullkomligare och bättre att dricka sittande.”

Det är alltså bättre att man äter och dricker sittande. Detta var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Man skall nämligen inte äta och dricka stående.

Vad gäller att dricka stående, så har det rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han förbjöd det. Och när Anas blev frågad om att äta stående, sade han:

“Det där är värre och vidrigare.”

Det vill säga att om han förbjöd att man dricker stående, så är förbudet mot att äta stående ännu starkare. Men hadîthen som at-Tirmidhî rapporterade och ansåg vara autentisk, nämligen “På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi äta gående och dricka stående”, bevisar att förbudet inte står för Harâm utan att det är bättre att inte göra det. Det betyder att det är bäst och fullkomligast att dricka och äta sittande. Det är dock ofarligt att både dricka och äta stående. Beviset för det är Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth:

“Jag gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att dricka Zamzam. Han drack stående.”

Slutsats: Det är bättre att dricka sittande, men det är tillåtet att dricka stående. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) drack stående och sade:

“Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra det ni såg mig göra.””

Detta bevisar att det är tillåtet att dricka stående, men att det är bättre att göra det sittande.

Slutligen kan vi ta upp frågan i fall det finns en vattenbehållare i moskén och personen går in i moskén och vill dricka; skall han sätta sig ned och dricka eller stå upp och dricka? Om han sätter sig ned går han emot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Om någon av er kommer in i moskén, skall han inte sätta sig ned förrän han förrättar två Raka´ât.”

Och om han dricker stående, lämnar han det bästa.

I detta fall är det bättre att stå upp och dricka eftersom vissa lärda säger att det är förbjudet att sätta sig ned innan man förrättar två Raka´ât. Det är dock inte lika allvarligt i fall man dricker stående. Baserat på detta dricker man först stående, därefter förrättar man två Raka´ât.