Ibn ´Uthaymin om Algeriets president

Publicerad: 2007-04-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Kassettbandet ”Fatâwâ al-Akâbir fî Nâzilat-il-Djazâ’ir”

 

Fråga: Apropå Algeriets makthavare. De flesta ungdomar som har kommit ut ur fängelserna talar fortfarande om Takfîr och att göra Takfîr på en särskild makthavare. De säger att Algeriets makthavare är otrogen och att man inte skall lova honom tro och lydnad och att man inte skall lyssna till honom i något. De säger att han är otrogen och att Algeriet är ett otroget land.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Otroget land?

Fråga: Ja. De säger att lagarna i Algeriet är västerländska. Hur råder ni dessa ungdomar? Har Algeriets makthavare rätt att bli lovad tro och lydnad med tanke på att han gör ´Umrah och visar islams ritualer?

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Ber han eller ber han inte?

Fråga: Han ber.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Då är han muslim.

Fråga: Han kom hit till Saudiarabien och gjorde ´Umrah i tjugo trettio dagar.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Han är muslim så länge han förrättar bönen. Det är inte tillåtet att göra Takfîr på honom. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om uppror mot makthavaren, sade han:

”Nej, inte så länge de förrättar bönen.”

Det är varken tillåtet att göra uppror mot honom eller att göra Takfîr på honom. Han har rätt till bli lovad tro och lydnad och han är en legitimerad makthavare. Hur många år har Frankrike koloniserat Algeriet?

Svar: 130 år.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: 130 år. Kan man ändra på dessa lagar som fransmännen kom med över en natt? Nej, det går inte. Det viktigaste för er är att släcka dessa prövningar så gott ni kan. Vi ber Allâh att Han skyddar muslimerna från prövningarnas ondska.

Fråga: I många distrikt finns det fortfarande ungdomar som ger sig in i stora frågor som Takfîr, allmän lagstiftning och Takfîr på individer. De kan ta uttalanden från dig för att därefter tillämpa dem på makthavaren.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Deras handling är inte korrekt.

Fråga: Nej, men om du säger till dem att Shaykh Ibn ´Uthaymîn anser inte att denna handling är korrekt, säger de:

”Shaykh Ibn ´Uthaymîn säger i sina böcker att den som har en allmän lagstiftning [av människostiftade lagar] är otrogen. Nu är det så att makthavaren inte styr med det Allâh har uppenbarat. Alltså är han otrogen.”

Förstår ni frågan?

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Jag förstår. Men att säga att en viss synd är otro är inte samma sak som att säga att en viss person är otrogen. Det är obligatoriskt för studenterna att känna till skillnaden mellan att anse en viss fråga vara otro och att anse en viss makthavare vara otrogen. Det kan finnas onda lärda runt denna makthavare som får honom att se saker och ting på fel sätt. De flesta av dagens makthavare har ingen kunskap om föreskriften. Till följd därav kommer olika människor till dem och lurar dem. Ser du inte att det finns erkända lärda som säger att föreskriften inte har något med ens världsliga liv att göra? De har missuppfattat hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ni känner till ert världsliga livs angelägenheter bättre än mig.”

Kommer inte dessa lärda vilseleda denna makthavare om han är okunnig?

Svar: Jo.

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Därför gör vi inte Takfîr på makthavarna för en otro så länge vi inte förklarar sanningen för dem.

Fråga: Vem skall förklara sanningen för dem?

Imâm Ibn ´Uthaymîn: Vi gör inte Takfîr på dem för deras otro så länge vi inte har förklarat sanningen för dem.