Ibn ´Uthaymîn om al-Madkhalî och Salafiyyah

Sannerligen prisar vi Allâh för att ha underlättat för vår broder Dr. Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî att besöka detta distrikt, så att den som är okunnig om vissa frågor kan veta att vår broder är upprättad på Salafiyyah och Salafs väg. Med Salafiyyah menar jag inte en sekt som motsätter sig andra muslimer. Jag menar att han är upprättad på Salafs väg i sin metodik, särskilt när det gäller att verkställa Tawhîd och försvara den mot dem som motsätter sig den.